Rahasto sijoitti Prowellness Oy:öön

29.08.2008
Prowellness Oy sai kasvurahoitusta HyvinvointirahastostaTerveydenhuolto on suurten muutosten edessä – väestö ikääntyy, terveydenhuollon osaajien sekä hoitohenkilökunnan määrä vähenee ja palveluiden kysyntä kasvaa.  Alan työryhmissä ja projekteissa työskennellään vaikuttavuuden, laadun ja tuottavuuden parantamiseksi, sillä vaatimukset terveydenhuollon toimintojen ja palveluiden tehostamiseen ovat kovat. Toiminnallisten prosessien uudistaminen, asiakaspalvelun parantaminen ja itsepalvelun lisääminen sähköisellä asioinnilla ovat toimia, joilla voidaan tehostaa terveydenhuollon työn tuottavuutta. Lisäksi on vahva pyrkimys siirtää toimintaa ennaltaehkäisyyn sekä sairauksien ja niiden esiasteiden mahdollisimman varhaiseen havaitsemiseen – riskipotilaiden varhainen tunnistaminen on avainasemassa etenkin kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyssä. Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky on perustettu keväällä 2008 tekemään oman pääoman ehtoisia sijoituksia Oulun ja Kainuun alueella toimiviin hyvinvointi- ja ympäristöalan yrityksiin. Hyvinvointirahasto on juuri tehnyt ensimmäisen sijoituksensa hyvinvointialan ohjelmistoyhtiö Prowellness Oy:öön. Sijoitus tehtiin elokuussa 2008 päättyneessä annissa, jolla varmistettiin yhtiön kasvun ja kansainvälistymisen vaatima käyttöpääoman riittävyys. Hyvinvointirahastosta tuli Prowellnessin omistaja noin 10 %:n osuudella.Prowellness Oy on 1996 perustettu oululainen yritys, joka tekee terveydenhuollon organisaatioille alueellisia tietojärjestelmiä pitkäaikaissairauksien, kuten diabetes, verenpainetauti, keuhkoahtaumatauti ja astma, ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja hallintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa yritys on alansa markkinajohtaja, puolet sairaanhoitopiireistä on jo valinnut sen ohjelmistoja työkaluikseen. Iso-Britanniassa ja Irlannissa yhtiö on kolmen merkittävimmän toimittajan joukossa. Myös Ruotsissa myyntiä hoitaa oma tytäryhtiö.

Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky:n sijoitusperiaatteiden mukaan Prowellness Oy on oikealla toimialalla, kotipaikka on Oulussa, tuote on monistettava ja sillä on kansainväliset markkinat, toiminta on jo nyt kansainvälistä, sijoitus on rahastolle sopivan kokoinen, saatava omistus on riittävän kokoinen, sijoittajarenkaan jäseniä on mukana annissa ja yrityksen hallituksessa. Johto on kokenutta ja osaavaa sekä sitoutunutta myös omistuksen kautta.

Yrityksiltä, joihin Hyvinvointirahasto sijoittaa, odotetaan kasvu- ja kansainvälistymishalukkuutta, tuotteelta edellytetään laajaa kysyntää ja monistettavuutta sekä yrityksen johtotiimiltä yrittäjyyttä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. Pääomasijoittaja on omistajana vain rajallisen ajan, joten alustava irtautumissuunnitelma tulee myös olla näköpiirissä.

Rahaston perustajia ovat Oulun kaupunki, Kainuun Puhelinosuuskunta, Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö ja Fortel Management Oy sekä sijoittajarengas. Renkaaseen kuuluu kahdeksan yksityistä sijoittajaa Oulun seudulta, jotka edustavat laajasti yrityselämää elektroniikasta autokauppaan. Renkaan jäsenet ovat sijoittaneet rahaston peruspääomaan, mutta he voivat halutessaan sijoittaa lisää suoraan yritykseen samoilla ehdoilla kuin rahasto. Renkaan jäsenet osallistuvat oman kokemuksensa ja kiinnostuksensa mukaan kohdeyrityksien hallitustyöskentelyyn. Tällä järjestelyllä voidaan sanoa alkuvaiheen yrityksien saavan viisasta rahaa. Erilaisia sijoittajien yhteisöjä on Suomessa muutamia, mutta vastaavaa konseptia ei tiettävästi ole muualla toteutettu.

Rahastoa hallinnoi Kempeleessä sijaitseva Fortel Management Oy, jonka toimitusjohtajalla Hannu Säynäjäkankaalla on kymmenen vuoden kokemus pääomasijoittamisesta Fortel Invest Oy:ssä. Rahaston yhteistyökumppaneina uusien yritysten löytämiseksi ovat Oulu Wellness Instituuttisäätiö,  Technopolis Oyj ja Snowpolis Oy sekä sijoittajarenkaan jäsenet kontakteineen.

Fortel Management Oy            Prowellness Oy

 www.fortelman.fi                            www.prowellness.com 

 Hannu Säynäjäkangas, tj               Markku Riipinen, tj hannu@fortelman.fi                       markku.riipinen@prowellness.com             

040 502 1092                                040 738 8568

 

                        

20.03.2016Biosilta lisensoi yliopistolta
04.12.2015Prowellness nurin
25.10.2015BBS sai FIMEAN luvan
01.10.2015Biosilta neuvottelee lisensoinnista
20.08.2015Juno Medicalissa uusi toimitusjohtaja
30.06.2015Pixolane myytiin
28.04.2015Junon toimitusjohtaja vaihtuu
20.04.2015BBS sai rahoitusta
15.03.2015Sensinoden viimeinen erä maksettu
04.01.2015Biosilta sai tukevan rahoituksen
15.07.2014Genecodebook myyty Genlevenille
30.06.2014Pixolanesta esikauppa
28.02.2014BBS on saanut luvat kliinisille kokeille
18.02.2014Ball-IT:n tarina loppui
31.01.2014Check ja Ville Peltonen
18.12.2013Rust Buccaneers Sonyn PS-kauppaan
15.08.2013Sensinodesta irtautuminen
09.08.2013Check myynnissä
31.07.2013Ball-IT kompuroi Kiinassa
04.10.2012Juno Medicalin uusi tuote
20.09.2012Sijoitus BBS Oy:öön
24.08.2012Ball-IT avaa Kiinan markkinaa
23.08.2012Biosiltaan jatkosijoitus
31.05.2012Juno Medicaliin jatkosijoitus
06.02.2012Ball-IT Kiinan markkinoille
18.11.2011Rahasto mukaan Biosiltaan
30.09.2011Sijoitus geenitesti.fi
07.09.2011Juno on nyt FAM Sports
13.10.2010Uusi sijoitus Ball-IT
22.04.2010Juno Medical sai uudet sijoittajat
15.04.2010Texas Instruments lisensoi Sensinoden teknologiaa
20.02.2010Sijoitus Sensinode Oy
08.09.2009Sijoitus Pixolane Oy
29.08.2008Rahasto sijoitti Prowellness Oy:öön