Fortel Management Oy

Hallinnoimme pääomasijoituksia ja tarjoamme niihin liittyviä konsultointipalveluita. Ensimmäinen hallinoimamme rahasto on Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky.


Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky

Rahasto on alueellinen toimialarahasto, joka tekee sijoituksia alku- ja varhaisen kasvuvaiheen yrityksiin. Kohteina ovat yritykset Oulun ja Kainuun alueella joilla on ihmisten tai ympäristön hyvinvointiin liittyvä tuote tai konseptoitu palvelu.