Rahaston sijoitustoiminta

Rahasto tekee pääomasijoituksia kasvua hakeviin yrityksiin. Tuotteen tai palvelun ei tarvitse olla täysin valmis eikä liikevaihdon puuttuminenkaan ole este rahoitukselle. Vaatimuksena on kuitenkin että on olemassa uskottavat ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat.

Sijoituskriteerit

  • Tuotteella on kasvun kannalta riittävät ja kasvavat markkinat ja tuote on vientikelpoinen
  • Tuote on toimiva ja liiketoimintamalli on uskottava
  • Sitoutuminen ja yrittäjyys
  • Selvät toteutettavissa olevat suunnitelmat jotka ovat saatavissa olevilla pääomilla toteutettavissa
  • Pääomasijoittajan mukaantulo- ja irtautumismahdollisuudet